راه هایی 100% تضمین شده برای ذله كردن معلم ها. جمع آوری شده توسط كارشناسان خبره در این زمینه


روی اصطلاحات معلم تاکید کنید.

سرکلاس هر 10 دقیقه یکبار بگید کلاس خسته کنندس.

از کوچکترین اشتباه معلم نگذرید.

آنقدر ایراد های بنی اسرائیلی بگیرید تا کلافه شود.

با استفاده از خودکار های فشاری صدای تق تق در آورید.

این یکی از بهترین و راحت ترین روش هاست. روی همه ی معلم ها جواب میدهد. تضمین شدس.

دفتر یا کتاب هایتان را دیر در بیاورید.